دوره آموزشی ماساژ مقدماتی کلاسیک
دوره آموزشی ماساژ پیشرفته کلاسیک
دوره آموزشی ماساژ مقدماتی ورزشی
دوره آموزشی ماساژ پیشرفته ورزشی
دوره آموزشی ماساژ اصلاحی
دوره آموزشی ماساژ زیبایی
دوره آموزشی ماساژ تخصصی لاغری و تناسب اندام موضعی
دوره آموزشی ماساژ کودکان
دوره آموزشی ماساژ معلولین و گروه های خاص
دوره آموزشی ماساژ بارداری ویژه بانوان
دوره آموزشی ماساژ هربال کمپرس (گیاهان دارویی)
دوره آموزشی ماساژ سنگ داغ و سنگ سرد (هات استون و کلد استون)
دوره آموزشی ماساژ یومی هو
دوره آموزشی ماساژ شیاتسو
دوره آموزشی ماساژ بازتابی
دوره آموزشی ماساژ تایلندی
دوره آموزشی ماساژ سوئدی
دوره آموزشی کنیزیو تیپ ویژه مربیان و دانشجویان تربیت بدنی و ورزشکاران حرفه ای
دوره آموزشی تمرین در آب با رویکرد توانبخشی (تمرینات هیدرو تراپی)
دوره آموزشی تغذیه ورزشی
دوره آموزشی تغذیه ،تناسب اندام و سلامتی
دوره آموزشی نحوه ارزیابی پوسچر و طراحی تمرینات اصلاحی